ספק ותשתית אינטרנט- ההבדלים בין שתיהן, ותפקידה של כל אחת